“Twin Brothers”

“Twin Brothers”Loved the location at first sight when I saw this in year 2007. After that many trips done! People do visit parks in cities and I do wander the countryside in search of “Frames”! Accompanied with my fiat & driving it through the curvy roads is fun, while running behind the light! At the end of day just before Sunset, the golden light has enlightened the entire region! Now the driving and running behind light has become passion along with Photography. Around 4.30pm I left Nashik and went through Ninavi-Kokanwadi fields! Entire region was just glowing with the golden light! 

“जुळे”मी ही द्वयी बघितली त्याचवेळी ही जागा मला अावडली होती, २००७ साली! त्यानंतर असंख्य वार्या झाल्या! शहरात लोकं बागेत जातात, तसं मी इतस्तत भटकत असतो, अाडरस्त्यांना ” फ्रेम” च्या शोधात! बरोबर फियाट असतेच, ती ड्राइव्ह करतांना व परफेक्ट लाइटच्या मागे असतांना ती पळवायाचा अांनदही न्याराच, त्यात घाटरस्ते असतील तर टायरचा अावाज अाल्याशिवाय लोकेशन मिळत नाही! (शेजार बसलेला नविन असेल त्याचे काय होत असेल माहीत नाही) 

बरोबर दिवसाच्या शेवटच्या क्षणांमधील लाल प्रकाशाची लज्जतच न्यारी! दिवसभरातील कामं अाटोपुन, लाइट भारी असल्यास ती तशीच मागे सोडुन प्रकाशाच्या मागे धावण्याचा जणु ध्यासच लागलाय!! साडेचारला नाशिक सोडुन गाडी निणावी-कोकणवाडी परिसरांत पोचलो तर संबंध अासमंत सोणेरी लाल प्रकाशात न्हाऊन निघाला होता! 

 

MOOD

_MG_1212_water-grass

I as shooting a movie, in mean while, i was looking at the transition of colours and reflection. the clouds turned warm the colour of water gone deep, this created the Mood for the picture and yes the grass complemented the composition.

for more images visit:

http://store.pravinaswale.com portfolio of travel, landscape & fine art photography

http://gallery.pravinaswale.com portfolio of travel, landscape & fine art photography

http://pravinaswale.com    portfolio of commissioned works

 

Tranquility

 Lake Side, tranquility with the warm touching hues of the dusk, i enjoyed the transitions of light, during the hour i spent there! Sahyadri, India.

” तलावाकाठी” 

सध्या मला जणु कैफ चढलाय सांयकाळच्या रंगांचा! संधीप्रकाशाचा हा प्रवास मला मोहीत करुन गेला!! सह्याद्रीत कुठेही गेलो तरी त्या वातावरणाचा नुरच न्यारा!

 

#wander #tranquility #travel #pravinaswale #art #photographer #India #Maharashtra #shayadri  #westernghatsIndia #Landscape #wanderer #pictureLust

Textures @ SEA SHORE, 

While wandering on seashore, I found these  textures on the sea floor Yes some unbelievably beautyful textures and coloursFine art image gallery!